Visie

We gebruiken onze visie als uitgangspunt bij het inrichten van ons onderwijs en het maken van keuzes.

Missie

Op onze school geven wij kwalitatief goed onderwijs, passend bij de populatie en de huidige maatschappij waarbij we uitgaan van de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Wij willen onze leerlingen helpen het maximale uit hun schooltijd te halen in een veilige omgeving waar je uitgedaagd wordt, je jezelf kan uitdagen als kind én als kind leert dat leren leuk is! We willen leerlingen voorbereiden op een stevige plek in de maatschappij. Wij maken gebruik van de nieuwe ontwikkelingen en pakken als professionele leergemeenschap de kansen om telkens weer beter tegemoet te komen aan deze kwaliteitseisen en behoeften.

Visie

Leren is leuk

Het beste uit een kind halen, dat hebben we voor ogen. Wij doen dit door onderwijs te geven binnen units waar naast activiteiten binnen de stamgroep gewerkt wordt binnen circuits en leerpleinen. Bij ons op school geven wij alle leerlingen passend onderwijs op niveau, vormgegeven binnen een unit. Instructies worden in kleine groepen voor ieder kind tijdens een circuit gegeven.

Met het plusaanbod en de leerpleinen dagen we kinderen uit om zich verder te verdiepen, te ontwikkelen en hun eigen talenten te ontdekken. Leerlingen voelen zich bij ons op school betrokken bij hun eigen leerproces. Een leerling weet zelf waarom hij leert, wat hij leert én leert zelf doelen te stellen. Wij vinden autonomie voor onze leerlingen belangrijk. Iedere leerling houdt zelf, samen met ons zijn eigen (leer)ontwikkeling bij in een portfolio.

De toekomst wacht

Hoe kun je leerlingen voorbereiden op de toekomst? Door je zelf – als school en team – ook te blijven ontwikkelen. We gaan mee in de vooruitgang en spelen daarop in met ons lesprogramma. De leerlingen maken in dit lesprogramma gebruik van I-pads, 3-D printers, beebots en van onze schoolrobot.

In de leerpleinen kiezen de leerlingen zelf voor een lesprogramma op het gebied van creatief, muziek, techniek, maatschappij of ondernemen. Tijdens dit leerproces wordt er samengewerkt en samen geleerd. Met het inzetten van coöperatieve werkvormen stimuleren wij deze samenwerking tussen leerlingen binnen hun eigen unit en zien ook de meerwaarde van samenwerking met leerlingen uit andere units. De ontwikkelingen in onze maatschappij op het gebied van gezondheid en beweging volgen wij op de voet. Wij besteden jaarlijks aandacht aan gezond eten en drinken in alle units door deel te nemen aan verschillende initiatieven waar wij als school achter staan.

Verbonden zijn met elkaar

In onze units zitten twee leerjaren door elkaar met een maximum van 28 leerlingen. We zien leerlingen die betrokken zijn bij elkaar en zich verbonden voelen met elkaar. Op de Zuiderpolderschool werken we met PBS. De afkorting PBS staat voor Positive Behaviour Support en is een doelmatige en school brede aanpak waarmee we ons richten op het versterken van gewenst gedrag én op het voorkomen van ongewenst gedrag. Respect, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn onze basiswaarden. We zorgen zo met elkaar voor een sociale en positieve omgeving die het leren bevordert. In onze school werken de leerlingen met elkaar samen en dat doen wij ook graag met de ouders en de verschillende groepen uit onze wijk. We houden u graag op de hoogte via onze wekelijkse nieuwsbrieven en persoonlijke oudergesprekken. Met feesten en vieringen, zoals ons zomerfeest, willen we alle gemeenschappen op een positieve en verbindende wijze betrekken bij onze school.