Communicatie

Communicatie

In de eerste maand van het jaar nodigt de leerkracht de ouders uit voor een kennismakingsgesprek. Hierin worden de onderwijsbehoeften van de leerling en de verwachtingen naar elkaar voor het komend schooljaar besproken.

Ook het gewenste aantal gesprekken met data wordt afgesproken. Zo creëert u samen met de leerkracht contactmomenten naar ieders behoeften. In de samenwerking die we nastreven is er in de loop van het schooljaar altijd een mogelijkheid om een extra gesprek in de plannen als daar vanuit ouders of vanuit de school behoefte aan is.  We vragen ouders om bij vragen of onduidelijkheden niet te wachten op een volgend gepland gesprek, maar eerder contact op te nemen met de leerkracht. Op deze wijze houden we onze samenwerking zo optimaal mogelijk.

Indien er een probleem tussen leerlingen speelt, kunt u met de leerkracht in gesprek. Het is niet toegestaan dat ouders andere kinderen aanspreken, daarvoor kunt u bij de leerkracht terecht.

Verder houden wij u via Social Schools op de hoogte van de activiteiten van de groep en de school. Wekelijks ontvangt u de ouderinfo met hierin kort de belangrijkste activiteiten voor de komende week.

MijnRapportfolio

Vorig jaar zijn wij gestart met het opzetten van een rapportfolio. Vanuit de visie van de school vinden wij het belangrijk dat we kinderen volgen in hun ontwikkeling.

De afgelopen maanden hebben we onderzoek gedaan naar hoe wij met onze visie en wensen voor een rapportfolio het document kunnen digitaliseren.

Dat is gelukt!

Wij gaan vanaf dit jaar werken met Mijnrapportfolio. Binnen deze tool hebben wij onze wensen kunnen digitaliseren. U krijgt hiervoor inloggegevens en kunt zo vaak als u wilt dit systeem in.

In het rapportfolio werkt de leerling en de leerkracht de ontwikkelingslijnen bij.

Wat kunt u terugvinden in het rapportfolio:

  • Dit ben ik – hieronder wordt het huidige talentontwikkelplan opgenomen.
  • Zo werk ik – een overzicht van de werkhouding van uw kind
  • Talent en foto’s – de ‘trots’ momenten van uw kind in beeld
  • Vaardigheden – zo ontwikkelt uw kind zich binnen de leerlijnen van de school (Grijs – dit doel is nog niet aangeboden, Licht groen – uw kind oefent met dit doel en Donker groep – uw kind beheerst dit doel)
  • Documenten – wij plaatsen hier belangrijke document
'In het rapportfolio werkt de leerling en de leerkracht de ontwikkelingslijnen bij'

koffieochtenden

In de eerste week van elke maand organiseert de school koffie ochtenden. De koffie ochtenden zijn bedoeld om op een informele manier elkaar te ontmoeten, tevens is er de mogelijkheid om de brievenbus op de bar te gebruiken voor ideeën en tips/vragen voor de school.

Hieronder de data

Vanwege de Corona maatregelen is dit nu niet mogelijk

'Op een informele manier elkaar ontmoeten'

Ouder Activiteiten Groep (OAG)

De ouder activiteiten groep bestaat uit ouders die activiteiten voor de kinderen helpen organiseren.

De OAG houdt zich onder andere bezig met:

  • Het organiseren van het sinterklaasfeest
  • Het organiseren van het kerstfeest
  • Het versieren van de school
  • Het voorzien van de kinderen van versnaperingen tijdens de sportwedstrijden
  • Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

De OAG vergadert een aantal keer per jaar.

De OAG vergadert een aantal keer per jaar. Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met de OAG (info@zuiderpolder.nl) of stuur de leerkracht een mail via SocialSchools.

'Ouders die activiteiten voor kinderen helpen organiseren'

Vrijwillige Ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de MR op basis van een begroting. Dit vindt plaats kort na de zomervakantie. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. Het is voor de school een belangrijke aanvulling. Van het geld kunnen we de ‘extraatjes’ betalen, zoals excursies, een artiest bij een project, gastsprekers, het sinterklaasfeest en het voorjaarsontbijt.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage vindt aan het begin van het schooljaar plaats. Het is mogelijk de ouderbijdrage in gedeeltes te betalen.

Voor kinderen die pas later in het schooljaar op school komen, wordt een aangepast bedrag berekend. Er wordt dan alleen betaald voor de periode vanaf de komst tot het eind van het schooljaar.

Wanneer er niet betaald is voor het schoolreisje kunnen kinderen daar helaas niet aan deelnemen, die kinderen krijgen dan een onderwijsaanbod op school.

'Van het geld kunnen we de ‘extraatjes’ betalen, zoals excursies, een artiest bij een project, gastsprekers, het sinterklaasfeest en het voorjaarsontbijt'