Leerpleinen

Creatief, techniek, ondernemen en maatschappij. Dit zijn de vier pijlers waar de kinderen groep doorbroken meerdere perioden per jaar binnen werken. Met leerkrachten en vakspecialisten programmeren de kinderen robots, starten ze hun eigen winkel, bespelen ze muziekinstrumenten of onderzoeken ze bodemsoorten. Zo ontdek je waar je goed in bent en misschien zelfs wel wat je later wilt!

Vijf keer per jaar worden er leerpleinperiodes aangeboden. Zo’n periode duurt 4 weken. Voor de maatschappelijke leerpleinen zijn we uitgegaan van de arbeidsmarkt en hebben we de volgende pijlers uitgekozen om mee te werken:

  • maatschappij / natuur
  • ondernemen
  • creatief / kunst
  • techniek / 3D print

Om dit aanbod goed te kunnen uitvoeren wordt er ook externe expertise ingehuurd. Binnen de leerpleinen wordt er groep doorbroken gewerkt. We zien hier een grote betrokkenheid van kinderen en de samenwerkingsvaardigheden worden verder ontwikkeld. De doelen hierbij zijn:

  • Kinderen worden bewuster van hun eigen talenten en voorkeuren
  • Kinderen zijn sterker betrokken bij hun eigen ontwikkeling
  • Talenten/voorkeuren worden gekoppeld aan ambities ten aanzien van voortgezet onderwijs en werk

Het aanbod van de leerpleinen vindt plaats op dinsdagmiddag en donderdagochtend. Kinderen worden groep doorbroken ingedeeld in een leerplein. Voor unit 1, 2 ligt de nadruk op kennismaking, voor unit 3, 4, 5 ligt op ervaren en voor unit 6, 7, 8 ligt de nadruk op verdiepen. De kinderen krijgen het aanbod in clusters van 4 weken. De leerpleinen worden gegeven door de leerkracht, een specialist van Op Stoom en/of een ouder. Binnen de leerpleinen is een koppeling aan kerndoelen (wereldoriëntatie, taal, creativiteit).

De kinderen werken met reflectie bladen die na voor en na iedere les worden ingevuld. Hier worden vooraf doelen gesteld en er wordt achteraf op gereflecteerd door de kinderen zelf. Dit blad wordt toegevoegd bij het rapport.

Leerplein groep 7

Leerplein fotografie bovenbouw

Leerplein Stop Motion bovenbouw

Leerplein natuur onderbouw

 

Onze leerpleinen

Maatschappij

Techniek

Creatief

Onderneem