Onze school

Positief gedrag belonen

Groeien doe je het best als je je prettig voelt! Daarom bieden we op de Zuiderpolderschool goed onderwijs in een veilige omgeving. We leren de kinderen hoe je goed met anderen omgaat. En met jezelf natuurlijk! Zo bereiden we ze voor op een stevige plek in de maatschappij. We kijken naar de sterke kanten van een kind.

Werken in Units

Het beste uit een kind halen, dat hebben we voor ogen. Wij doen dit door onderwijs te geven binnen units waar naast activiteiten binnen de stamgroep gewerkt wordt binnen circuits en leerpleinen. Bij ons op school geven wij alle leerlingen passend onderwijs op niveau, vormgegeven binnen een unit. Instructies worden in kleine groepen voor ieder kind tijdens een circuit gegeven.

Samenwerken met ouders

Het contact met ouders vinden we erg belangrijk. Drie keer per jaar hebben de ouders gesprekken met de leerkracht. Deze gaan vooral niet over het rapport, maar over wie hun zoon of dochter nu eigenlijk is en welke behoefte hij of zij heeft.

Daarnaast is er 1 keer per maand een koffie ochtend voor een informeel samenzijn.

Spel-o-theek

Ieder kind op de Zuiderpolderschool heeft de mogelijkheid om gratis spellen te lenen uit de spel-o-theek. Spel zorgt voor het stimuleren van interactie, taalvaardigheid en sociaal gedrag.

Daarnaast bevordert het spelen van bordspellen denkcreativiteit en het vermogen om problemen op te lossen.

En verder

  • 2 x per jaar een schoolbreed project
  • De nieuwste spellen gratis te lenen vanuit de spel-o-theek
  • 1x per jaar een Zuiderpolder Zomerfeest
  • Moestuinen in de tuin naast de school
  • Inzet van 3D printers
  • Inzet van robots
  • Gesprekken gericht op de behoeften van een kind
  • Extra taalaanbod voor taalzwakke kinderen in de schakelklas
  • Gericht op een veilig klimaat met de waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid