Ons onderwijs

Niet alle leerlingen werken en leren hetzelfde. Op de Zuiderpolderschool denken we graag een beetje anders. Natuurlijk is lezen, schrijven en rekenen belangrijk. Maar er is meer! Tijdens de themamiddagen op de Zuiderpolderschool werken kinderen langere periode binnen hetzelfde thema en de basisvakken komen hier ook aan bod.

‘Ik vind het leuk dat we soms ook spelletjes mogen doen’

— kind unit (groep) 6 Zuiderpolderschool

Thematisch werken

Creatief, techniek, ondernemen en maatschappij zijn vier pijlers die binnen onze thema’s aan bod komen. Met leerkrachten en vakspecialisten programmeren de kinderen robots, starten ze hun eigen winkel, bespelen ze muziekinstrumenten of onderzoeken ze bodemsoorten. Zo ontdek je waar je goed in bent en misschien zelfs wel wat je later worden wilt!

De thema’s lopen van vakantie tot vakantie en in de middag worden de thema’s in de stamgroep aangeboden.

 • maatschappij / natuur
 • ondernemen
 • creatief / kunst
 • techniek / 3D print

Werken in stamgroepen

De kinderen werken in hun stamgroep. We zien hier een grote betrokkenheid van kinderen die met verschillende leeftijden werken. De samenwerkingsvaardigheden worden verder ontwikkeld. De doelen hierbij zijn:

 • Kinderen worden bewuster van hun eigen talenten en voorkeuren
 • Kinderen zijn sterker betrokken bij hun eigen ontwikkeling
 • Talenten/voorkeuren worden gekoppeld aan ambities ten aanzien van voortgezet onderwijs en werk.

‘Het leuke aan een circuit is dat we vaak mogen samenwerken’

— kind unit (groep) 8 Zuiderpolderschool

onderwijs op niveau

Niet alle leerlingen werken en leren hetzelfde. De leerkracht houdt hiermee in het aanbod rekening door te differentiëren. Dat wil zeggen dat we het onderwijs zo inrichten dat voor verschillende niveau’s van de leerlingen op vakinhoudelijk gebied een goed aanbod is in materiaal en begeleiding. De leerkracht maakt een indeling van de leerlingen op basis van observaties en voorgaande resultaten. Binnen een unit worden instructiegroepen geformeerd. De instructie wordt gegeven in kleine groepen en dit geeft een uitgelezen kans om iedere leerling op zijn of haar niveau te benaderen.

 

Doel:

Ieder kind ‘zien’ en aandacht geven bij een instructie.

Subdoelen:

 • motivatie en betrokkenheid bij de leerlingen vergroten
 • instructie op eigen niveau, door leerlingen te clusteren
 • omgaan met uitgestelde aandacht
 • zelfstandige werkhouding bevorderen

‘Ik vind het leuk dat we ook op de gang mogen werken’

— kind unit (groep) 4 Zuiderpolderschool

Leerlingenraad

Het doel van de leerlingenraad is leerlingen te betrekken bij beslissingen om en rond de school. Verder proberen we leerlingen op deze wijze vertrouwd te maken met het democratisch proces in onze samenleving (om te beginnen op school) en leerlingen inspraak te geven en hen te leren gefundeerde meningen te verwoorden.

Bovendien voelen kinderen zich daardoor meer betrokkenen voelen ze zich mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Een leerlingenraad is een ideale werkvorm om vaardigheden te oefenen als discussiëren en “debatteren” op een assertieve en respectvolle manier.

Doorkijkje Unitonderwijs

‘een dag op de Zuiderpolderschool’

’s Ochtends kom ik binnen en loop ik naar mijn plaats. Mijn plaats is een vaste plek om op te starten, met een vaste leerkracht en een vaste groep kinderen. Mijn stamgroep.
Het eerste kwartier gebruik ik om op te starten. Hoe zien mijn rooster en taak er vandaag uit? Wat ga ik vandaag leren? De leerkracht geeft aan dat de rekeninstructie gaat starten.
Ik weet dat ik start met instructie in het instructielokaal. Na mijn instructie heb ik de keuze om te gaan verwerken in het stiltelokaal of om extra te gaan oefenen onder begeleiding in het werklokaal. De leerkracht helpt mij vandaag, zij heeft tijdens de instructie gezien dat ik de nieuwe sommen best lastig vind en geeft mij de tip om vandaag te gaan werken in het werklokaal.
Daar aangekomen start ik mijn verwerkingsopdrachten op.
De aanwezige leerkracht is nog even met een ander groepje kinderen bezig. Even later komt zij bij mij langs en kijkt ze mee hoe het met mijn verwerking gaat. Ze geeft mij een laatste zetje om verder te kunnen met de te oefenen stof.

Om een uur of tien heb ik flink geoefend met de rekenstof. Voor mij is het tijd om pauze te houden. Ik heb nog een minuut of 10 over. Ik kies ervoor om samen met mijn vriendinnen buiten te gaan spelen.

Het komende half uur ga ik met mijn stamgroep lezen. Lezen vind ik makkelijk. Daarom lees ik uit mijn eigen boek op een plekje dat ik prettig vind. Om elf uur start het taalplein. Ik start met de verwerking van de stof, ik kies ervoor om dit in het stiltelokaal te doen. Om half twaalf heb ik instructie bij de leerkracht in het instructielokaal. De leerkracht bespreekt het doel van gisteren kort en vertelt het nieuwe doel voor de komende periode. Met dit doel zal ik morgen starten.

In de middag loop ik naar mijn stamgroep. Hier start de groep op. Voor de middagen werken we binnen een thema, nu is dat thema ‘ feest’.  Binnen het project heb ik deze periode aanbod techniek, een werkstuk maken en oefen ik wat extra met begrijpend lezen
Met ons themagroepje werken we toe naar een presentatie over ons thema.. Eerst hebben wij allemaal vragen bedacht en beantwoord. Volgende week vrijdagmiddag gaan wij de presentatie geven, mijn ouders mogen natuurlijk ook komen kijken.

Om drie uur ga ik terug naar mijn stamgroep. Ik zorg ervoor dat mijn spullen opgeruimd zijn en kijk samen met de leerkracht terug op de dag. Ik ga om 15.15 naar huis. Op naar een nieuwe leuke schooldag!”