Meld je nu aan

Een mooie aanleiding om kennis te maken met de school is een rondleiding voor ouders.

Helaas is het vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk om u op school te ontvangen voor een rondleiding. Daarom nodigen we u uit voor een digitaal kijkje in school. We vertellen u namelijk graag meer over onze school, ook al moet dat momenteel even op een alternatieve manier. Omdat het juist ook altijd fijn is de sfeer te proeven, lopen we ook digitaal (met de laptop) met u de klassen in, en ziet u onze school in actie.

Graag tot ziens!

(lees hieronder verder over aanmelden van uw kind)

‘Het kan lawaaierig zijn, maar dat hoeft niet perse altijd’

— kind unit (groep) 6 Zuiderpolderschool

Plaatsingsbeleid Haarlemse basisscholen

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en worden alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes – op loopafstand – dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.naarschoolinhaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school ook een voorrangsschool. De kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft. Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u vrij om uw kind toch bij ons aan te melden. Uw kind komt in aanmerking voor een plaats wanneer de aangemelde Haarlemse kinderen zijn geplaatst.

Begin november 2020 ontvangen de ouders van kinderen die geboren zijn tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018 de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier, waarop de gegevens staan voorgedrukt. In het najaar van 2021 zullen ouders met een kind dat geboren is tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 de brochure en het aanmeldformulier ontvangen.

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, dan kunt u het hier downloaden. Bij gebruik van dit aanmeldformulier zonder voorgedrukte gegevens is het noodzakelijk een schriftelijk bewijsstuk van uw adres- en persoonsgegevens mee te sturen.

Geboortedatum kind Aanmeldperiode en sluitingsdatum
1 augustus t/m 31 december 2017 12 november 2020 t/m 2 februari 2021
1 januari t/m 30 april 2018 12 november 2020 t/m 26 mei 2021
1 mei t/m 31 augustus 2018 12 november 2020 t/m 29 september 2021

 

Op de site www.naarschoolinhaarlem.nl en in de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool’ vindt u alle benodigde informatie over de plaatsing en inschrijving van uw kind op de basisschool.

Na bevestiging van inschrijving op de Zuiderpolder

Staat uw kind ingeschreven bij de Zuiderpolder, dan ontvangt u vier maanden voor zijn vierde verjaardag een ouderformulier. In dat ouderformulier vragen wij u het een en ander te vertellen over uw kind, zoals zijn ontwikkeling en interesses. Op basis van deze informatie en de informatie (die met uw toestemming) naar school wordt gestuurd vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, wordt uw kind ingedeeld in één van onze kleutergroepen. Ongeveer zes weken voordat u kind vier jaar wordt, belt de leerkracht van de groep waarin uw kind komt om wen-afspraken te maken. Deze wen-afspraken vinden plaats in de laatste twee weken voordat u kind bij ons op school komt. Uw kind komt dan een aantal dagdelen wennen op school. Is uw kind tot vier weken vóór, of in de zomervakantie jarig, dan is het in het belang van uw kind soms beter om af te wijken van de wen-procedure. De leerkracht zoekt dan samen met u naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkomstgesprek.

Overplaatsen vanuit een andere school naar de Zuiderpolder

Als u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school naar de Zuiderpolder, dan kun u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Vóór definitieve plaatsing nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind op dat moment zit.

Besluit over toelating

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. De directeur beslist over de toelating. Wordt uw kind niet toegelaten, dan ontvang u een schriftelijke uitleg over de afwijzing en de argumenten die daartoe geleid hebben. Tegen dit besluit kun u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.